Mitä uuden ravintola-alan yrittäjän tulee muistaa?

Ravintoloihin

Haaveiletko ravintola-alan yrittäjyydestä ja haluaisit tietää, mitä kaikkea sinun tulee muistaa ja ottaa huomioon yritystoiminnan suunnitteluvaiheessa? Tähän artikkeliin on koottu hyvä muistilista ravintola-alan uudellen yrittäjälle, ja sen avulla on hyvä lähteä liikkeelle!

Ravintola-alan lupaviidakko

Ravintola-alalla tarvitaan monia lupia, jotka liittyvät esimerkiksi musiikin esittämiseen, pelastustoimeen, elintarvikevalvontaan ja rakennusvalvontaan, sillä tällä alalla on erityisen tärkeää huolehtia terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristövaatimuksiin liittyvistä vaatimuksista. Ravintola-alan yrityksen tulee laatia myös omavalvontasuunnitelma, jonka avulla valvotaan toiminnassa käytettävien elintarvikkeiden laadukkuutta sekä turvallisuutta. Samalla pyritään pitämään huolta siitä, että toimitilojen toimintaolosuhteet ovat aina asianmukaiset. Etenkin toiminnan hygieniaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään!

Ravintola-alan yrityksen rahoitus

Yrityksen rahoitusta kannattaa lähteä pohtimaan jo ravintola-alan yrityksen suunnitteluvaiheessa. Kannattaa miettiä, onko yrittäjällä mahdollisuutta sijoittaa yritystoimintaan omaa rahaa tai saada mukaan toiminnasta kiinnostuneita sijoittajia. Entä onko toimintaan mahdollisesti saatavilla erilaisia tukia? Myös yrityslainan mahdollisuutta kannattaa pyöritellä mielessä jo siinä vaiheessa, kun ravintolan perustamista vasta suunnitellaan.

Tarvittaessa ravintola-alan yrityksen rahoitukseen liittyvistä asioista kannattaa keskustella oman alueen yritysneuvojan kanssa. Häneltä löytyy hyviä vinkkejä siihen, kuinka toimintaa voi rahoittaa sen alkuvaiheessa ja kuinka yrityksen rahaliikennettä kannattaa hoitaa yrityksen pyörähdettyä käyntiin. Yleensä ravintola-alan yrityksen kirjanpito kannattaa jättää suosiolla ammattilaisen huoleksi, mutta tästäkin kannattaa neuvotella oman alueen yritysneuvojan kanssa.

Hyvällä yritysidealla menestykseen

Jo alusta lähtien on tärkeää, että ravintola-alan yrityksellä on hyvä yritysidea, sillä se auttaa siivittämään yrityksen menestykseen. Pyri siis käyttämään riittävästi aikaa yritysidean suunnitteluun heti, kun olet päättänyt perustaa yrityksen. Myös yritysideaa kannattaa käydä läpi oman alueen yritysneuvojan kanssa. Hän ei katsele ideaa vaaleanpunaisten silmälasien lävitse, jollaiset omasta ravintolasta haaveileva tuleva yrittäjä helposti vetää nenälleen heti, kun tulee puhe hänen suunnitelmistaan unelmiensa toteuttamiseksi, vaan osaa tarkastella ideaa ammattilaisen haukan katseella. Näin hän voi löytää suunnitelmasta selkeitä ongelmakohtia, joihin puuttumalla voidaan välttää pahimmat uuden yrittäjän karikot, ennen kuin ne pääsevät syntymään.

Esimerkiksi ravintolan sijainti kannattaa harkita tarkkaan. Jos uuden ravintolan naapurustossa toimii esimerkiksi saman genren erittäin suosittu ja pitkän kokemuksen omaava ravintola, voi uuden ravintolan olla vaikea vakuuttaa juuri tästä genrestä pitävät asiakkaat vaihtamaan kantapaikastaan uuteen ja kokemattomaan ravintolaan.